Zabezpieczenie toku postępowania: Maksymilian F. trafił do aresztu na wniosek prokuratora

Prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Regionalnej poinformował PAP, że wnioskował o tymczasowe aresztowanie Maksymiliana F. Wniosek ten motywowany był koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu sądowego. Dodatkowo podkreślił, że istnieje realna obawa, że podejrzany może próbować mataczyć, uciec lub ponownie popełnić przestępstwo skierowane przeciwko życiu lub zdrowiu innych osób. Prokurator wyjaśnił, że te obawy wynikają z faktu, że Maksymilian F. ryzykuje surową karę.

Maksymilian F. został aresztowany na wniosek Prokuratury Krajowej. Informację tę potwierdził prokurator Borchólski, dodając, że „Sąd w pełni podzielił stanowisko i argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie”.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, Karol Borchólski, przekazał PAP informacje o swoim wniosku o tymczasowe aresztowanie Maksymiliana F. W trosce o prawidłowy tok postępowania, obawy związane z możliwością matactwa i ucieczki podejrzanego, a także ryzykiem ponownego popełnienia przez niego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, prokurator uznał takie działanie za konieczne.