Założenia budżetu miejskiego Wrocławia na rok 2024 zaprezentowane przez władze miasta

Podczas sesji Rady Miejskiej, prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk oraz skarbnik miasta, Marcin Urban, przedstawili zarys planów budżetowych miejskich na nadchodzący rok 2024. Omówili kluczowe aspekty dotyczące przewidywanych przychodów i wydatków.

W swoim wystąpieniu podczas sesji, Jacek Sutryk, wyraził przekonanie o stabilności budżetu Wrocławia. Zauważył, że daje on nadzieję na korzystną przyszłość dla samorządu. W trakcie sesji odbyła się prezentacja projektu uchwały dotyczącej gospodarki finansowej miasta.

Według szacunków na rok 2024, wydatki miasta wyniosą około 7,04 mld zł, natomiast przewidywane przychody to ponad 6,7 mld zł. Z tego aż 75% stanowią dochody własne Wrocławia. Szczegółowy obraz polityki finansowej miasta przedstawił skarbnik Marcin Urban.

Przed omówieniem budżetu, prezydent Wrocławia podsumował pięć lat kadencji aktualnego zarządu miasta. Mowa była o realizowanych inwestycjach, w tym infrastrukturalnych, komunikacyjnych i mieszkaniowych, a także o prowadzonych inicjatywach społecznych czy programach edukacyjnych.