Miejsca parkingowe we Wrocławiu – nowoczesne technologie wprowadzają surowe kary za brak opłat

W mieście Wrocław zauważalny jest gwałtowny przyrost mandatów nałożonych za nieuiszczanie opłat za parkowanie w wyznaczonych do tego strefach. Taka sytuacja jest efektem wprowadzenia innowacyjnej metody kontroli, nazywanej e-kontrolą, realizowanej za pomocą dwóch specjalnie przystosowanych pojazdów skanujących. Ten nowatorski system funkcjonuje już od roku.

Miejscy mieszkańcy Wrocławia powinni być teraz szczególnie uważni i dokładnie przestrzegać zasad dotyczących uiszczania opłat za parkowanie. W ich mieście działa bowiem automatyczny system detekcji braku wymaganych „biletów”. Kontrole są przeprowadzane przez dwa pojazdy elektryczne.

Te specjalistyczne samochody są wyposażone w komplet kamer oraz system lokalizacji GPS zamontowany na ich dachach. Wewnątrz tych pojazdów znajduje się również system przetwarzania i transmisji danych, który w czasie rzeczywistym sprawdza, czy właściciel pojazdu zaparkowanego w strefie płatnego parkowania uiścił wymaganą opłatę. Jeśli system wykryje pojazd, za który nie zapłacono, informacje o tym są natychmiast przekazywane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDiUM).