Znacząca inwestycja w rozbudowę skrzyżowań łącznic na węzłach Brzezimierz i Wrocław Wschód

Umowę na przeprowadzenie dużej inwestycji drogowej podpisała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Przedmiotem umowy jest rozbudowa skrzyżowań łącznic na dwóch kluczowych węzłach: Brzezimierz i Wrocław Wschód. Głównym celem tej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, poprawa przepustowości podczas dojazdu do wyżej wymienionych węzłów oraz umożliwienie swobodnego przejazdu pojazdów o ponadnormatywnych gabarytach.

Za realizację tej zadania będzie odpowiedzialna renomowana firma budowlana – Skanska S.A., która za swoje usługi otrzyma wynagrodzenie w wysokości blisko 18 milionów złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę skrzyżowań łącznic dwóch węzłów: Brzezimierz, który jest połączony z drogą wojewódzką numer 396 oraz Wrocław Wschód, połączony z drogą wojewódzką numer 395. W ramach modernizacji, obecne skrzyżowania zostaną zamienione na ronda, co znacznie ułatwi i usprawni ruch drogowy.

Zawarta umowa precyzuje również termin zakończenia prac. Firma Skanska S.A. zobowiązała się dokończyć wszystkie prace budowlane najpóźniej w czwartym kwartale roku 2024. To ważne dla zapewnienia ciągłości ruchu i minimalizacji ewentualnych utrudnień dla kierowców.