Dolnośląskie Centrum Filmowe poszukuje możliwości współpracy z lokalnymi kinami

Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF) prowadzi obecnie negocjacje z kinami na terenie Dolnego Śląska, mające na celu rozbudowę i wzbogacenie swojej oferty filmowej. Istnieje zainteresowanie nawiązania współpracy z odnowionym kinem Capitol znajdującym się w Miliczu.

Jak podkreśla Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego, jednym z głównych założeń DCF jest nawiązywanie współpracy z lokalnymi kinami na obszarze Dolnego Śląska. DCF chce realizować swój regionalny charakter, którego dowodem jest jego nazwa.

Z racji tego, że w Miliczu niedawno otwarto nowoczesne Kino Capitol po gruntownym remoncie, Dolnośląskie Centrum Filmowe rozważa również możliwość współdziałania z władzami tego miasta. Prowadzone są obecnie rozmowy w tej sprawie, które mają na celu wypracowanie korzystnych dla obu stron warunków współpracy.