Nowy szef wrocławskiego MPK. Czy wprowadzi korzystne zmiany?

Nowym szefem MPK Wrocław jest Marcin Urban. Rada Nadzorcza spółki MPK powołała go jednogłośnie. Urban będzie jednak tylko pełniącym obowiązki prezesa MPK. Szacuje się, że pełnoprawny szef MPK będzie wybrany w przeciągu trzech następnych miesięcy.

MPK we Wrocławiu nie ma najlepszej passy. Nie chodzi tylko o przedłużające się remonty i wciąż zamykane linie komunikacyjne. Nowy prezes ma za zadanie wprowadzić nowe porządki w MPK Wrocław. Jak się jednak okazuje, na prawdziwego prezesa będziemy musieli jeszcze poczekać.

Na zjeździe Rady Nadzorczej MPK które odbyło się w połowie stycznia, wybrano jedynie osobę, która w określonym czasie będzie pełniła obowiązki prezesa, jednak nie będzie nim faktycznie przez całą kadencję. Osobą taką w MPK Wrocław będzie Marcin Urban. Dotychczas pełnił on stanowisko Skarbnika miasta.

Na zjeździe Rady Nadzorczej MPK zastrzeżono, że wybór Marcina Urbana jest jedynie rozwiązaniem czasowym. Nowy prezes MPK Wrocław zostanie wybrany w przeciągu najbliższych trzech miesięcy.