Plany na rozszerzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w okolicach Starego Miasta we Wrocławiu

Planowane jest wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu na osiedlach usytuowanych w pobliżu lub otaczających Stare Miasto we Wrocławiu. Inicjatywa ta ma swoje odzwierciedlenie w uchwale Rady Miejskiej, która obecnie jest poddawana konsultacjom z radami osiedli.

W samym centrum Wrocławia, na terenie Starego Miasta, zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach w nocnych godzinach (od 22:00 do 6:00) jest już obowiązujący od 2018 roku.

Rada Miejska postanowiła poddać pod dyskusję plany rozszerzenia tegoż zakazu na dodatkowe osiem osiedli, które sąsiadują lub otaczają Starówkę. Po przeprowadzeniu konsultacji z radami tych osiedli, uchwała zostanie ponownie przedstawiona do oceny Rady Miejskiej. Osiedla, które mogłyby zostać objęte nocnym embargiem na sprzedaż alkoholu to: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Szczepin.

Zaniepokojenie rosnącym spożyciem alkoholu w Polsce wyraził wiceprezydent Wrocławia, Bartłomiej Ciążyński. Według danych statystycznych, roczne spożycie czystego alkoholu na mieszkańca wynosi w naszym kraju 12 litrów. Na przestrzeni ostatnich dekad ta liczba znacząco wzrosła – pod koniec lat 70. XX wieku, statystyczny Polak spożywał rocznie jedynie 5 litrów czystego alkoholu. Ciążyński wskazał, że jednym z powodów tego alarmującego wzrostu może być łatwy dostęp do alkoholu na tle innych krajów europejskich.