Wzrost zieleni w Parku Zachodnim dzięki akcji WROśnij we WROcław

Zielony krajobraz parku Zachodniego doświadczył wzrostu o trzysta dodatkowych drzew, które teraz ozdabiają jego przestrzeń. Nowe drzewa są pod opieką najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Inicjatywa sadzenia nowych drzew, połączona z piknikiem, została przeprowadzona w ramach wydarzenia o nazwie WROśnij we WROcław.

12. edycja akcji WROśnij we WROcław, którą zapoczątkował miejski radny Dominik Kłosowski, miała na celu propagowanie ekologicznego stylu życia wśród społeczności lokalnej. Wydarzenie jest zaprojektowane tak, aby promować interakcję międzypokoleniową i zwiększyć świadomość ekologiczną.

Nowonarodzone dzieci stały się patronami nowych drzewek, które zostały posadzone przez ich rodziców i opiekunów. Poprzez tę inicjatywę, liczba drzew posadzonych podczas wszystkich edycji WROśnij we WROcław wzrosła do ponad trzech tysięcy, pokazując determinację lokalnej społeczności do poprawy warunków środowiskowych w mieście.