Urząd Województwa Dolnośląskiego płaci milionowe kary za opieszałość w administracji!

Ciężkie czasy w jakich przyszło nam żyć, sprawiają, że liczymy każdą wydaną złotówkę. Inaczej wydaje się w Urzędzie Województwa Dolnośląskiego. Tu podczas postępowań sądowych, urząd musiał wypłacić łącznie 6 milionów złotych tytułem odszkodowania. I to za własną opieszałość.

W ostatnich dwóch latach, na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, wpłynęło ponad szesnaście tysięcy skarg cudzoziemców. Skarżą się oni głównie na przewlekłość postępowania prowadzonego przez urzędników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawa jest o tyle ważna, ze chodzi o pozwolenia na pobyt czasowy.

Wojewódzki Sad Administracyjny we Wrocławiu dodaje, że w przeważającej części, sprawy te dotyczyły obywateli Ukrainy, których we Wrocławiu i okolicach jest naprawdę sporo. Przez opieszałość urzędników, cudzoziemcy mieli problem zarówno ze znalezieniem mieszkania jak i pracy. Bez decyzji nie mogli normalnie funkcjonować. Dlatego tez szli do sądu. I wygrywali.