We Wrocławiu wyznaczono oficjalną strefę zagrożoną szczurami. Wprowadzono tam odrębne zasady!

Nie da się ukryć, że plaga szczurów, z jaką boryka się Wrocław, jest niespotykana. Kiedy jedni wciąż się zastanawiają, kto jest winny temu zjawisku, inni przechodzą do stanowczego działania. UM Wrocław od 11 kwietnia wprowadził specjalne strefy najbardziej zagrożone obecnością szczurów.

Chodzi o ścisłe centrum miasta, między rzeką Odrą, a potem dalej, przez most Milenijny, ulicę Milenijną, estakadą Gądowianka, ulicą Klecińską. Granica idzie dalej w kierunku alei gen. Hallera, Armii Krajowej, Lasu Rakowieckiego aż do Starej Odry. W tym obszarze deratyzacja zostanie przeprowadzona aż trzy raz wy roku, w czasie od 1 stycznia do 31 marca, od 1 maja do 30 września i od 1 listopada do 31 grudnia.

Co ważne, deratyzacja musi być przeprowadzona we wszystkich nieruchomościach, jakie znajdują się w tym obszarze, w tym sieć grawitacyjna kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, a także wypusty uliczne. Działanie to nie ominie studni i komór przy sieciach infrastruktury podziemnej.