Wrocław z innowacyjnym planem zarządzania wodą deszczową

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, Witold Ziomek, wyjaśnia, że proces tworzenia Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi był złożony i zawierał wiele etapów. Wykorzystano zarówno szczegółowe analizy, jak i bezpośrednie obserwacje terenów, które były przeprowadzane przez wiele lat. Szczególną uwagę poświęcono również opiniom mieszkańców miasta, którzy na co dzień obserwują wpływ wody deszczowej na swoje osiedla. Teraz Wrocław zamierza skupić się na obszarach, które do tej pory miały problemy z zalaniem lub cierpiały na suszę, począwszy od zlewni rzek Ługowiny, Kasiny i Brochówki.

Ze względu na skomplikowany układ hydrologiczny, który obejmuje aż 48 zlewni, rzek i cieków, Wrocław jest miastem o najbardziej złożonym systemie wodnym w Polsce. Dlatego Strategia Gospodarowania Wodami Opadowymi ma dla miasta kluczowe znaczenie, jak podkreślają przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Celem strategii jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań, które pozwolą zwiększyć retencję wód opadowych bezpośrednio na miejscu ich występowania. W ten sposób poprawi się jakość życia mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. W ramach strategii opracowano harmonogram działań, który przewiduje realizację projektów rozwojowych aż do roku 2027.