Wrocławskie osiedla w obrębie Starego Miasta wprowadzają nocną prohibicję

Po przeprowadzonych głosowaniach, Rada Miejska Wrocławia postanowiła, iż osiem osiedli zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta lub go otaczających zostanie objętych nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Decyzja ta została podjęta podczas czwartkowego spotkania radnych.

Na decyzję tę przychyliło się 30 członków Rady Miejskiej, sześciu opowiedziało się przeciwko, a jedna osoba zdecydowała o wstrzymaniu się od głosu.

Stare Miasto we Wrocławiu stosuje już taki zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00 rano) od 2018 roku.

Podczas ostatniego spotkania radni miejski zdecydowali o rozszerzeniu tego zakazu na kolejne osiedla znajdujące się w bliskiej odległości od Starego Miasta bądź je otaczające. Uchwałą obejmującą nocny zakaz sprzedaży alkoholu zostaną objęte następujące osiedla: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie oraz Szczepin.

Decyzja o przyjęciu uchwały została podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z radami osiedlowymi wskazanych dzielnic. Pięć z ośmiu rad wyraziło poparcie dla planowanego zakazu, dwie z nich nie wydały oficjalnej opinii, natomiast Rada Osiedla Szczepin była przeciwna wprowadzeniu takiej regulacji dotyczącej nocnej sprzedaży alkoholu.