Wykorzystanie modeli 3D w planowaniu zrównoważonego rozwoju miast

Dział terenu między ulicami Traugutta i Kościuszki w mieście Wrocław został poddany analizie skanowania 3D, mającej na celu stworzenie trójwymiarowego modelu zabudowy. Zebrane informacje posłużą jako podstawa do tworzenia innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, które mogą znaleźć zastosowanie nie tylko w polskich, ale i europejskich miastach.

„Planujemy opracować modele energetycznej transformacji różnorodnych typów budynków, takich jak kamienice, budynki z wielkiej płyty czy instytucje publiczne” – mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Wrocławia. „Nasz główny cel to obniżenie zużycia energii i ciepła, a co za tym idzie – również kosztów związanych z ich zużyciem. Pragniemy jednak przede wszystkim osiągnąć efekt ekologiczny poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. To jest główny cel pilotażowego projektu NEEST.”

W ramach badania sprawdzano, które budynki są efektywne w zatrzymywaniu ciepła, a które go marnują. „Projekt koncentruje się na tworzeniu narzędzi, które umożliwią efektywną redukcję emisji, modernizację budynków, rewitalizację miejskich przestrzeni, zaangażowanie społeczności lokalnych, a także opracowanie modeli finansowania oraz politycznych rekomendacji na poziomie regionalnym i krajowym” – wyjaśnia Katarzyna Szymczak-Pomianowska.

„W projekcie współpracujemy z innymi polskimi miastami: Warszawą, Krakowem, Rzeszowem i Łodzią, a także z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Każde z naszych miast skanuje inny typ zabudowy, a następnie wymieniamy się uzyskanymi danymi i doświadczeniem. Nasz partner technologiczny pomoże nam zaś w wyborze najbardziej odpowiednich rozwiązań technicznych” – dodaje dyrektorka.

Projekt NEEST jest realizowany w ramach Misji 100 Neutralnych dla Klimatu i Inteligentnych Miast do 2030 roku. Jego celem jest pomoc w osiągnięciu unijnego celu „fit for 55”, czyli redukcji emisji cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030. Projekt jest w pełni finansowany za pośrednictwem NetZeroCities z programu Pilot Cities w ramach programu ramowego Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.