Zielone światło dla deweloperów na budowę dwóch nowych inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu

Podczas czwartkowego posiedzenia, Rada Miejska Wrocławia wydała pozytywną decyzję dla deweloperów, otwierając drogę do realizacji dwóch nowych projektów mieszkaniowych. Pierwsza z planowanych inwestycji ma być zlokalizowana na granicach miejscowości Kowale i Zaciesze, natomiast druga ma powstać na terenie Tarnogaju. Warto jednak podkreślić, że sprzedaż mieszkań w ramach tych osiedli jest możliwa jedynie w przypadku spełnienia przez inwestorów konkretnych wymagań postawionych przez członków rady miejskiej.

W trakcie wspomnianej sesji, radni przegłosowali uchwały umożliwiające firmom HCS R. SZYCHLIŃSKI Sp. K. oraz EDO Sp. z o.o. zawarcie umów z Prezydentem Wrocławia. Zgodnie z treścią tych dokumentów, deweloperzy zobowiązują się do budowy nie tylko nowych osiedli mieszkaniowych, ale także stworzenia infrastruktury towarzyszącej. Przedstawiciele urzędu miasta wskazują, że gdyby te zadania miało na swoje barki wziąć miasto, koszt tej inwestycji wyniósłby dodatkowe 60 mln zł z budżetu miasta.