Zmiana decyzji starosty Milickiego – oddziały szpitala mogą pozostać

Zostało nam przekazane, że Sławomir Strzelecki, Starosta Milicki, zmienił swoje stanowisko odnośnie do likwidacji oddziałów ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w lokalnym szpitalu. Czy to sugestia, że pierwsza decyzja została wycofana i szpital w Miliczu nadal będzie mógł prowadzić porodówkę?

Po decyzji, która pierwotnie zapadła na zgromadzeniu wspólników 17 sierpnia i miała na celu zlikwidować wyżej wymienione oddziały, Starosta Milicki uległ presji społeczeństwa i przewartościował swoje położenie. Wyraził również chęć nawiązania dialogu z mniejszościowym udziałowcem – Burmistrzem Gminy Milicz, Piotrem Lechem – aby utrzymać te działające oddziały.

Przy okazji warto przypomnieć, że Burmistrz Piotr Lech zobowiązał się do pokrycia długów, które obciążają oddziały zagrożone zamknięciem.

Tymczasem Starosta Milicki jest obecnie na urlopie, co uniemożliwiło nam uzyskanie jego komentarza na ten temat. Zamiast niego, wicestarosta Janusz Łabuda udzielił nam wywiadu na temat planowanej likwidacji porodówki. Podkreślił, że obecna sytuacja nie uległa jeszcze zmianie i starostwo wciąż oczekuje na decyzję Rady Miejskiej Milicza dotyczącą spłaty zadłużenia oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego.