Zoo we Wrocławiu uhonorowane za działania na rzecz ochrony przyrody podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 2023

Ogrodowi Zoologicznemu we Wrocławiu przypadło zaszczytne wyróżnienie za jego nieugięte starania na polu ochrony dzikiej flory i fauny, ekologicznej edukacji oraz oryginalnej strategii promowania różnorodności gatunkowej. W trakcie Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości 2023, który miała miejsce w Krakowie, ZOO we Wrocławiu zostało obdarzone nagrodą Grand Prix Fundament 2023.

Joanna Kasprzak, Prezes Zarządu Zoo Wrocław, odebrała to cenne wyróżnienie, jednocześnie podkreślając, że jest to dla placówki zarówno gratyfikacja za dotychczasowe wysiłki na rzecz ochrony globalnych ekosystemów jak i motywacja do dalszego prowadzenia tej szlachetnej misji.

W trakcie Kongresu, Joanna Kasprzak uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym Polish Success Story. Podczas tego wydarzenia podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat innowacyjnych metod promocji i technologii używanych w sektorze turystycznym. Dyskutowała także o składnikach skutecznego przepisu na osiągnięcie sukcesu, opierając się na doświadczeniach polskich firm.

Polski Kongres Przedsiębiorczości 2023, obchodzący w tym roku okrągłe dziesięciolecie, to uznane wydarzenie gospodarcze, które odbyło się 13-14 listopada w Krakowie.